“ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด” เปิดให้บริการชำระเงิน ผ่านเราชนะได้แล้ววันนี้